panele PV na dachu

150 kW bez pozwolenia na budowę

Większe instalacje fotowoltaiczne dzięki zmianom w prawie

Nowe przepisy wprowadzone przez polski rząd dotyczące odnawialnych źródeł energii (OZE) mają ogromny wpływ na rozwój rynku fotowoltaicznego. Najważniejszą zmianą jest możliwość budowy instalacji fotowoltaicznych o mocy do 150 kWp bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę. Jest to ogromne uproszczenie w porównaniu z dotychczasowymi regulacjami, które zwalniały jedynie mikroinstalacje do 50 kWp.

Do tej pory inwestorzy, którzy chcieli zbudować instalację fotowoltaiczną o mocy przekraczającej 50 kWp, musieli przejść przez długotrwałą i kosztowną procedurę uzyskiwania pozwolenia na budowę. Nowe przepisy eliminują ten obowiązek dla instalacji do 150 kWp, co zdecydowanie ułatwia i przyspiesza proces inwestycyjny.

Przyczyną wprowadzenia tych zmian jest odpowiedź na wymogi Unii Europejskiej, która zobowiązała Polskę do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej. Ułatwienie procedur związanych z budową większych instalacji fotowoltaicznych ma na celu przyspieszenie transformacji energetycznej kraju oraz pomoc w realizacji celów dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Nowe przepisy przynoszą wiele korzyści zarówno inwestorom indywidualnym, jak i przedsiębiorstwom. Uproszczony proces inwestycyjny umożliwia szybszą i tańszą realizację projektów fotowoltaicznych o większej mocy. Ponadto, większe instalacje generują więcej energii, co przekłada się na większe oszczędności i szybszy zwrot z inwestycji.

Wprowadzenie tych zmian będzie miało również pozytywny wpływ na rynek fotowoltaiczny. Otworzy się nowa możliwość dla inwestorów budujących instalacje o mocy od 50 do 150 kWp, co może przyczynić się do znacznego wzrostu liczby takich instalacji. To z kolei oznacza dalszy rozwój rynku OZE i zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw zajmujących się montażem i serwisowaniem instalacji fotowoltaicznych.

Wnioski są jasne – wprowadzenie nowych przepisów w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznych bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę to krok w dobrą stronę dla rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce. Otwiera to nowe możliwości dla inwestorów i przyczynia się do większej liczby instalacji fotowoltaicznych o większej mocy, co z kolei przyspieszy transformację energetyczną kraju i przyczyni się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, co jest kluczowe dla ochrony środowiska naturalnego. Zwiększona konkurencyjność przedsiębiorstw zajmujących się fotowoltaiką może również przyczynić się do obniżenia kosztów instalacji i dalszej popularyzacji energii słonecznej jako ekologicznego źródła energii. Dzięki temu Polska może zwiększyć swoją niezależność energetyczną oraz zmniejszyć zależność od tradycyjnych, ograniczonych źródeł energii. Wprowadzenie nowych przepisów otwiera nową erę rozwoju fotowoltaiki w Polsce i stawia nas krok bliżej do zrównoważonej i bardziej ekologicznej przyszłości.

farma PV

Dlaczego warto rozbudować instalację fotowoltaiczną bez pozwolenia na budowę z 50 kWp do 150 kWp?

W dzisiejszych czasach coraz większą wagę przykłada się do wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, a instalacje fotowoltaiczne stanowią doskonałą alternatywę dla tradycyjnych metod pozyskiwania energii elektrycznej. Jeśli posiadasz już instalację o mocy 50 kWp, warto rozważyć rozszerzenie jej o dodatkowe 100 kWp bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę. Dlaczego? Oto kilka powodów.

Po pierwsze, większa produkcja energii. Dodanie 100 kWp do istniejącej instalacji 50 kWp przyczynia się do znaczącego wzrostu wyprodukowanej energii. Korzystanie z odnawialnego źródła, jakim jest energia słoneczna, pozwoli Ci zmniejszyć zużycie energii z sieci energetycznej. To z kolei przełoży się na niższe rachunki za energię, co stanowi nie tylko oszczędność dla Ciebie, ale również korzyść dla środowiska.

Po drugie, szybszy zwrot z inwestycji. Dzięki większej produkcji energii, zwrot z inwestycji w rozbudowę instalacji fotowoltaicznej następuje w krótszym czasie. Wyższe oszczędności na rachunkach za energię oraz dostęp do różnych form dofinansowania i ulg podatkowych sprawiają, że inwestycja staje się jeszcze bardziej opłacalna.

Kolejnym istotnym aspektem jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE). Rozbudowanie istniejącej instalacji fotowoltaicznej przyczynia się do wzrostu udziału OZE w ogólnym miksie energetycznym Polski. To z kolei jest zgodne z celami narzuconymi przez Unię Europejską, które zakładają transformację energetyczną oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Ponadto, inwestycja w dodatkowe 100 kWp to również działanie na rzecz środowiska. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych pomaga zredukować emisję szkodliwych gazów cieplarnianych, co ma bezpośredni wpływ na poprawę jakości powietrza i zmniejszenie skutków zmian klimatycznych. Twój wkład w ochronę środowiska jest nieoceniony.

Optymalizacja przestrzeni to kolejny istotny czynnik. Jeżeli posiadasz wystarczająco dużo miejsca na dachu lub działce, rozbudowa istniejącej instalacji o dodatkowe 100 kWp pozwoli Ci optymalnie wykorzystać dostępną powierzchnię. Dzięki temu nie tylko zwiększysz wartość tej przestrzeni, ale także wygenerujesz więcej energii, która będzie służyć Twojemu gospodarstwu domowemu lub przedsiębiorstwu.

Wreszcie, zwiększenie niezależności energetycznej. Zwiększając moc instalacji fotowoltaicznej, zwiększasz również swoją niezależność energetyczną. Generowanie większej ilości energii elektrycznej samodzielnie sprawia, że stajesz się mniej zależny od tradycyjnych dostawców energii. W przypadku awarii sieci czy wzrostu cen energii, masz pewność, że własne źródło energii słońca będzie Cię zasilać.

Rozbudowa istniejącej instalacji fotowoltaicznej bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę przynosi wiele korzyści. Większa produkcja energii, szybszy zwrot z inwestycji, zwiększony udział OZE, ochrona środowiska, optymalizacja przestrzeni i większa niezależność energetyczna to tylko niektóre z nich. Pamiętaj, że inwestycja w energię słoneczną to inwestycja w przyszłość, w czystą i zrównoważoną energię dla nas i dla kolejnych pokoleń.

panele PV na tle nieba

Farmy fotowoltaiczne 150 kWp z magazynem energii 200kWh - korzyści dla przedsiębiorstw i środowiska

Inwestycja w farmę fotowoltaiczną o mocy 150 kWp z magazynem energii to doskonały sposób na osiągnięcie wielu korzyści dla przedsiębiorstw. Ta nowoczesna i ekologiczna technologia przyczynia się do zmniejszenia kosztów energii, zwiększenia niezależności energetycznej oraz realizacji celów związanych z ekologią i zrównoważonym rozwojem. Przedsiębiorstwa, które podejmą decyzję o takiej inwestycji, mogą spodziewać się licznych korzyści finansowych i środowiskowych.

Oszczędności finansowe:
Wykorzystanie własnej instalacji fotowoltaicznej pozwala przedsiębiorstwom generować energię ze źródeł odnawialnych i obniżać rachunki za energię. Dodatkowo, magazynowanie energii w akumulatorach o pojemności 200 kWh umożliwia oszczędności nawet w godzinach szczytowego zapotrzebowania, co przekłada się na obniżenie kosztów eksploatacji.

Niezależność energetyczna:
Zastosowanie magazynu energii o pojemności 200 kWh sprawia, że przedsiębiorstwo staje się bardziej niezależne od dostawców energii. To zapewnia elastyczność w zarządzaniu zużyciem energii i ogranicza wpływ ewentualnych awarii czy fluktuacji cen energii na prowadzenie działalności.

Wizerunek ekologiczny:
W obecnych czasach coraz większe znaczenie ma odpowiedzialność ekologiczna przedsiębiorstw. Inwestując w farmę fotowoltaiczną z magazynem energii, firma pokazuje swoje zaangażowanie w ochronę środowiska i zrównoważony rozwój. To przekłada się na pozytywny wizerunek marki, wzrost zaufania klientów i partnerów biznesowych.

Uwzględnienie celów ESG:
Aspekty ESG (środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego) stają się coraz ważniejsze dla inwestorów. Implementacja farmy fotowoltaicznej z magazynem energii może przyczynić się do wyższej oceny ESG, przyciągając inwestorów zainteresowanych etycznymi i zrównoważonymi przedsięwzięciami.

Możliwość korzystania z dotacji i ulg:
Inwestycje w odnawialne źródła energii często są wspierane przez programy rządowe i unijne. Przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dotacje, ulgi podatkowe i preferencyjne kredyty na realizację projektów związanych z farmami fotowoltaicznymi i magazynem energii.

Inwestycja w farmę fotowoltaiczną o mocy 150 kWp z magazynem energii 200kWh jest korzystna dla przedsiębiorstw pod wieloma względami. Przyczynia się do oszczędności finansowych, zwiększenia niezależności energetycznej, poprawy wizerunku ekologicznego oraz uwzględnienia celów związanych z ESG. Dodatkowo, możliwość skorzystania z dotacji i ulg stanowi dodatkowy atut. Wprowadzenie nowych przepisów prawnych, które ułatwiają inwestycje w farmy fotowoltaiczne o większej mocy, sprzyja rozwojowi rynku fotowoltaicznego w Polsce oraz przyczynia się do realizacji celów środowiskowych i energetycznych kraju. To ważny krok w kierunku transformacji energetycznej i zrównoważonego rozwoju.