dla firmy, biznesu

Jeżeli mikroinstalacja nie przekracza 50 kW, a wysokość konstrukcji nie jest wyższa niż 3m,  zgłoszenie i pozwolenie nie są wymagane.

Jeżeli moc farmy fotowoltaicznej przekracza 50 kW,  istnieje obowiązek zgłoszenia instalacji i otrzymania pisemnej zgody na budowę.

Daj się zaskoczyć! Sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić. To nic nie kosztuje!

https://allegro.pl/uzytkownik/inteligentny-dom?bmatch=baseline-cl-eyesa2-engag-dict43-uni-1-4-0306

https://inteligentnydom.olx.pl/

kontakt 733 44 33 44

Wykonywanie instalacji fotowoltaicznej z punktu widzenia procedur, które przeprowadza się przed rozpoczęciem robót, jest przedsięwzięciem dosyć skomplikowanym. Dlaczego? Musimy uwzględnić wiele przepisów. Przyjrzyjmy się im i sprawdźmy, jakich formalności wymaga montaż paneli fotowoltaicznych na gruncie, a jakich na dachu.

linia

Kiedy instalacja fotowoltaiczna wymaga pozwolenia na budowę, a kiedy wystarczy zgłoszenie

Ogólna zasada określona w prawie budowlanym jest taka, że roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę. Wykonywanie instalacji fotowoltaicznej, zarówno na dachu budynku, jak i na gruncie, niewątpliwie należy do robót budowlanych, a więc wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, o które powinien postarać się inwestor. Jednak od tej ogólnej zasady istnieje kilka wyjątków i jeden z nich dotyczy montażu urządzeń fotowoltaicznych o mocy do 50 kW. Zajmiemy się jednak najpierw urządzeniami o większej mocy, bo w ich przypadku sytuacja jest nieco jaśniejsza.

Urządzenia fotowoltaiczne o mocy powyżej 50 kW

Urządzenia o mocy zainstalowanej większej niż 50 kW zawsze wymagają uzyskania pozwolenia na budowę – niezależnie od tego, czy są montowane na gruncie, czy na obiekcie budowlanym. Pozwolenie na budowę inwestor musi uzyskać przed rozpoczęciem robót.

Podpis zdjęcia

 

Urządzenia fotowoltaiczne o mocy do 50 kW

Roboty budowlane polegające na montażu urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW są zwolnione z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę.

Takie roboty można wykonać bez pozwolenia na budowę niezależnie od tego:
• czy urządzenia są montowane na obiekcie, na przykład na dachu budynku, czy też są to konstrukcje wolnostojące na gruncie
• w jakim celu są montowane panele – czy mają produkować energię jedynie na potrzeby obiektu budowlanego czy też w celu odsprzedaży.

Powyższe stanowisko wynika wprost z omawianego przepisu, jest zgodne z opinią Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego z dnia 24 stycznia 2014 r., a także z orzecznictwem. Na przykład Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 30 listopada 2017 r. o sygnaturze III SA/Łd 974/17 stwierdził, że przepis ten dotyczy montażu całej konstrukcji zarówno na gruncie, jak i na obiekcie budowlanym.

Powyższe nie oznacza jednak, że zawsze w przypadku urządzeń o mocy do 50 kW nie trzeba dopełniać zupełnie żadnych formalności. Jak to często z przepisami bywa – mamy kilka wyjątków.

Zgłoszenie jest potrzebne w przypadku urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej do 50 kW, jeśli są montowane:
• na obiekcie budowlanym i ich wysokość przekracza 3 m
• na gruncie na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

Zgłoszenia inwestor musi dokonać przed rozpoczęciem robót budowlanych.

Podpis zdjęcia

 

Warto również wiedzieć o tym, że niezależnie od tego, czy urządzenia są montowane na podstawie zgłoszenia, czy też bez zgłoszenia i bez pozwolenia:

• inwestycja musi być zgodna z wymaganiami planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy, jeśli jest wymagana (przeczytasz o nich w dalszej części tego opracowania)
• w przypadku urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW jest wymagane uzgodnienie projektu budowlanego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej oraz zawiadomienie organów Państwowej Straży Pożarnej.

Ponadto w niektórych szczególnych przypadkach pozwolenie na budowę może być potrzebne również przy montażu urządzeń o mocy do 50 kW.
Jakie to mogą być przypadki?

Wyjątki od podstawowej zasady, czyli kiedy jest potrzebne pozwolenie mimo małej mocy urządzeń

Pozwolenie na budowę – niezależnie od tego, jaką moc będą miały montowane panele – jest potrzebne w następujących przypadkach:
• montaż urządzeń fotowoltaicznych na budynku wiąże się z koniecznością przebudowy lub rozbudowy tego budynku, a roboty te wymagają pozwolenia
• inwestycja zostanie zakwalifikowana jako wymagająca przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub na obszar Natura 2000 zgodnie z wymaganiami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
• panele fotowoltaiczne będą montowane na obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków.

Jak plan miejscowy i decyzja o warunkach zabudowy wpływają na planowaną instalację fotowoltaiczną

Każda inwestycja, którą realizujemy, musi być zgodna z wymaganiami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeśli jest wymagana w danym przypadku.

Jeśli na danym obszarze obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, sytuacja jest łatwiejsza – wystarczy sprawdzić w nim, jakie jest przeznaczenie danego terenu w planie. W razie wątpliwości można wziąć z urzędu miasta lub gminy wypis i szkic z planu miejscowego.

Gdy na danym terenie nie ma planu miejscowego sytuacja bardziej się komplikuje, bo w niektórych przypadkach trzeba uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Niestety przepisy w tej kwestii są bardzo niejednoznaczne, a i orzecznictwo nie pomaga rozwiać wątpliwości, ponieważ również jest niejednolite. Nie będziemy dokładnie omawiać tych przepisów, ale wskażemy rozwiązanie zgodne z opinią Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego z dnia 24 stycznia 2011 r., o której już wspomnieliśmy. Pamiętaj jednak, że opinia ta nie stanowi wykładni prawa i nie jest wiążąca dla organów, dlatego w niektórych urzędach możesz spotkać inne stanowisko.

Zgodnie ze wspomnianą opinią decyzja o warunkach zabudowy nie jest potrzebna w przypadku urządzeń fotowoltaicznych, które nie wymagają pozwolenia na budowę oraz nie zmieniają sposobu zagospodarowania terenu ani sposobu użytkowania budynku lub jego części – a taka sytuacja zachodzi, gdy służą do produkcji energii na potrzeby danej nieruchomości. Powyższe dotyczy urządzeń wraz z konstrukcją mocującą.

Podpis zdjęcia

 

Podsumowanie, czyli kilka słów o pozwoleniu i zgłoszeniu montażu urządzeń fotowoltaicznych

Przed wykonaniem instalacji fotowoltaicznej inwestor powinien dopełnić odpowiednich formalności. Urządzenia fotowoltaiczne o mocy zainstalowanej większej niż 50 kW zawsze wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Natomiast z tego pozwolenia jest zwolniony montaż urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej do 50 kW, jeśli:
• urządzenia nie znajdują się na obiektach budowlanych wpisanych do rejestru zabytków
• inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub obszar Natura 2000
• nie ma konieczności wykonania robót w obrębie obiektu budowlanego, dla których niezbędne jest pozwolenie na budowę. Jednak w sytuacji, gdy urządzenia mają wysokość powyżej 3 m i są montowane na obiekcie budowlanym lub gdy są wykonywane na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, inwestor musi wcześniej dokonać zgłoszenia.

Stan prawny aktualny na dzień: 4 września 2019 r.

Źródło:

• tim.pl
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186; zmieniony przez: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1309 i poz. 1524);
• opinia Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego z dnia 24 stycznia 2014 r.: https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/samples/ws140124_0.pdf?736 [data dostępu: 4 września 2019 r.];
• orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 30 listopada 2017 r. o sygnaturze III SA/Łd 974/17.

 

3 kroki do Twojej mikro instalacji

Krok 1: Zaprojektuj swoją instalację do swoich potrzeb . Wybierz moc  i poznaj koszt zestawu.

Krok 2: Jeżeli już wiesz jakiej mocy ma być Twoja mikro instalacja przejrzyj i oceń kilka różnych ofert, jeśli wybierzesz naszą ofertę – zadzwoń, aby projektant dopasował najlepszą kombinację produktów w najlepszej cenie. Gwarantujemy przejrzystą umowę,najlepszą cenę, bez ukrytych kosztów.

Krok 3: Ciesz się oszczędnościami.

Wykorzystaj potencjał dachu firmy, terenu, zbuduj wiatę na samochody na swoim parkingu, która  zamiast dachu będzie miała panele produkujące energię elektryczną. Ogranicz zależność zysków swojej firmy od wzrostu cen energii.

Czy warto ?

Decyzję o montażu instalacji fotowoltaicznej jest przesadzona, energia drożeje, nasze zapotrzebowanie na energię wzrasta ( zwiększamy komfort życia a to bezpośrednio wpływa na zużycie energii, zamiast palenia w piecu, montujemy pompy ciepła, instalujemy podczerwieniowe folie grzewcze  itp.). Panele tanieją, ich skuteczność rośnie a dostawca prądu, bez problemu przyjmuje od nas wyprodukowaną energię (którą kiedyś musieliśmy kumulować w drogich akumulatorach które nie zdążyły się zamortyzować zanim skończyła się ich zdolność kumulowania energii). Wreszcie, jak nigdy wcześniej istnieje mnóstwo programów dotujących, kredytujących :  5000 zł Mój Prąd, 40% lub pożyczka 100% Agroenergia – dofinansowanie, 50 % programy gminne dofinansowanie, Słoneczne Dachy, 18 %, 32 % ulga termomodernizacyjna, „czyste powietrze”

Bądź niezależny, ogranicz zależność zysków swojej firmy od wzrostu cen energii. Ceny energii rosną . Produkuj własną ekologiczną, energię elektryczną. Wykorzystaj swój dach, parking robiąc wiaty fotowoltaiczne czy kawałek wolnego terenu. W wielu krajach Europy wykonaliśmy efektywne i estetyczne elektrownie słoneczne na dachach firm. To inwestycja która najpóźniej zwróci się po 7-10 latach, gwarancje sięgają 30 la a i po 30 latach twoje panel będą produkowały energię elektryczność.

Jak to działa ?

 

Jak dobrać moc instalacji fotowoltaicznej

Ważne jest aby dopasować moc do swoich potrzeb. Aby nie minąć się z zamierzonym efektem, musimy sprawdzić możliwości dla instalacji paneli w określonej mocy.  Istotne dla mocy i skuteczności instalacji będzie przede wszystkim:

 • Wielkość dachu i jego dostępność
 • Kąt nachylenia dachu i jego azymut
 • Uwarunkowania terenu,
 • Ewentualne zacienienia zamontowanych paneli
Dobór mocy instalacji fotowoltaicznej  (mikroinstalacje o mocy od 1 do10 kW)  dla małych\ średnich domów jednorodzinnych (1-4 domowników) można uprościć wprost proporcjonalnie do wielkości rachunków za prąd lub\i rocznego zużycia energii elektrycznej
 • Wydając  wielokrotność  100 zł miesięcznie,  moc Twojej instalacji powinna być wielokrotnością  2,75 kWp mocy instalacji fotowoltaicznej (np. wydając 200 zł moc instalacji powinna wynosić niemniej niż 2 x2,75kWp czyli 5,5 kWp)
 • Każda złotówka  to 27,5 Wp mocy zestawu PV

Lub

 • Zużywając  1000 kWh energii rocznie,  dobrać około 1,25 kWp mocy instalacji fotowoltaicznej (np. zużywając rocznie 4500 kWh powinniśmy zainstalować zestaw o mocy nie mniejszej niż  4500 x 1,25kWp = 5,6 kWp)

Nasza oferta

https://allegro.pl/uzytkownik/inteligentny-dom?bmatch=baseline-cl-eyesa2-engag-dict43-uni-1-4-0306

https://inteligentnydom.olx.pl/

 

Panele poli \ monokrystaliczne

Jeszcze w ubiegłym roku najczęściej sprzedawane były moduły polikrystaliczne, które swoją popularność zawdzięczały głównie zdecydowanie niższej cenie w stosunku do monokrystalicznych. Rozwój technologiczny i obniżenie kosztów produkcji modułów monokrystalicznych spowodował, że obecnie zdobyły one przewagę w budowie małych i średnich instalacji. Moduły polikrystaliczne stosowane są najczęściej w dużych instalacjach gruntowych lub tam gdzie nie jesteśmy ograniczeni miejscem. Wszędzie , gdzie zależy nam na osiągnięciu jak najwyższej wydajności z dostępnej do wykorzystania powierzchni, inwestorzy decydują się na wysokowydajne moduły monokrystaliczne.
Projektując rozmieszczenie modułów fotowoltaicznych na dachu zachowaj 0,5 m odstępu od krawędzi dachu co zabezpieczy instalację przed porywistymi podmuchami wiatru.

Polikrystaliczne

 • niższa cena, korzystniejszy stosunek ceny do mocy zł/Wp
 • mniejsza moc i wydajność z tej samej powierzchni zabudowy,
 • korzystniejszy temperaturowy współczynnik mocy (ograniczenie mocy wraz ze wzrostem temperatury)
 • lepiej wykorzystują promieniowanie rozproszone, które przeważa w warunkach Polski
 • stosujemy tam gdzie nie jesteśmy ograniczeni powierzchnią zabudowy i względy estetyczne dopuszczają niebieski bądź granatowy kolor modułu.

Monokrystaliczne

 • wyższa cena, mniej korzystniejszy stosunek ceny do mocy zł/Wp, to jednak się w ostatnim czasie bardzo mocno zmienia i różnice są coraz mniejsze
 • większa moc i wydajność z tej samej powierzchni zabudowy,
 • nieco mniej korzystny temperaturowy współczynnik mocy (ograniczenie mocy wraz ze wzrostem temperatury)
 • lepiej wykorzystują promieniowanie bezpośrednie w słoneczny bezchmurny dzień
 • stosujemy tam gdzie jesteśmy ograniczeni powierzchnią zabudowy i zależy nam na osiągnięciu jak największej mocy zainstalowanej
 • czarny kolor ogniw często w połączeniu z czarnymi ramami pięknie komponuje się z nowoczesnymi pokryciami dachowymi i zaspakaja gusta najbardziej wymagających inwestorów.

źródło: TIM

Ochrona przeciwprzepięciowa 

Prawidłowo zaprojektowana i wykonana ochrona przeciwprzepięciowa zabezpieczy instalację przed skutkami wyładowań i przepięć. Jest także niezbędna ze względu na wymagania ubezpieczycieli.

Jeżeli obiekt nie posiada instalacji odgromowej lub istnieje techniczna możliwość zachowania odpowiednich odstępów izolacyjnych pomiędzy instalacją odgromową a generatorem PV (zwykle jest to około 0,5 do 1 m) stosujemy ograniczniki przepięć Typ 2. Przewody wyrównawcze o przekroju minimum 6mm2 Cu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, sam montaż instalacji fotowoltaicznej nie wymaga ochrony odgromowej, jednak jeżeli budynek jest w taką instalację wyposażony, konieczne jest dostosowanie instalacji, tak aby obejmowała ochroną także elementy instalacji PV, zgodnie z obowiązującymi przepisami tak jak dla innych urządzeń zamontowanych na obiekcie. Montaż instalacji odgromowej należy rozpatrywać zawsze łącznie z ochroną przepięciową.

Montując instalację PV na budynku wyposażonym w instalację odgromową, o ile jest to możliwe, staramy się zachować odpowiedni odstęp izolacyjny pomiędzy elementami instalacji odgromowej a elementami instalacji PV, zwykle wystarcza 0,5 m. Stosujemy ochronę przepięciową Typ 2.

Jeżeli nie ma takiej możliwości, łączymy konstrukcję instalacji PV z instalacją odgromową przewodem o przekroju min. 25 mm2 Cu. Stosujemy ochronę przepięciową Typ 1+2.

Dla zachowania prawidłowego działania ochrony odgromowej oraz przepięciowej należy wykonać instalację wyrównania potencjałów, zachowując właściwe przekroje przewodów wyrównawczych.

6 mm2 Cu dla konstrukcji z odstępem izolacyjnym i ochroną Typ 2

16 mm2 dla konstrukcji połączonej z instalacją odgromową i ochroną Typ 1+2

Jeżeli jest taka możliwość to należy korzystać z GSW budynku, łącząc z nią wymagane elementy instalacji. W przypadku instalacji zewnętrznych stosować należy szyny wyrównawcze ze stali nierdzewnej i obudowy odpornej na UV.

Źródło: TIM

 

Programy wspierające, dofinansowania, dotacje, kredytowanie, ulgi

32 % ulga termomodernizacyjna

https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/agroenergia/

https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/agroenergia/nab/

https://www.nfosigw.gov.pl/download/gfx/nfosigw/pl/nfoopisy/1846/2/1/pp_agroenergia.pdf

https://www.nfosigw.gov.pl/download/gfx/nfosigw/pl/nfoopisy/1846/2/1/zalacznik_nr_1_do__pp_ae.pdf

NFOŚiGW uruchamia program Słoneczne Dachy

zakładający przyznawanie spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym niskooprocentowanych pożyczek na instalacje fotowoltaiczne. Pilotaż programu zostanie przeprowadzony w województwie wielkopolskim z pomocą tamtejszego WFOŚiGW.

17 %, 32 % ulga termomodernizacyjna

Klienci indywidualni

Jeżeli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem domu, w którym zużywasz energię na własne potrzeby – Od 1 stycznia 2019 roku możesz odliczyć od podstawy opodatkowania koszty poniesione od na termomodernizację. Chodzi m.in. o zakup i montaż pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych.

Zgodnie z ustawą kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Podatek może zostać odliczony zarówno, gdy rozliczamy się według skali podatkowej (stawka 17% i 32%), jak i według podatku liniowego, ryczałtu. Kwota nie znajdująca pokrycia w rocznym dochodzie może być odliczana przez 6 kolejnych lat.

Gospodarstwa Rolne

Zgodnie z art. 13 o podatku rolnym, płatnikom, którzy zainwestowali w urządzenia służące ochronie środowiska lub Odnawialne Źródła Energii, przysługuje ulga inwestycyjna, polegająca na odliczeniu od podatku rolnego 25 % kosztów inwestycji.

Ulga inwestycyjna przysługuje podatnikom podatku rolnego m.in: osobom fizycznym, osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym, w tym spółkom, nieposiadającym osobowości prawnej, które są:

 • właścicielami gruntów,
 • posiadaczami samoistnymi gruntów;
 • użytkownikami wieczystymi gruntów;
 • posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki
 • samorządu terytorialnego,

Załóżmy, że nasz klient, który prowadzi gospodarstwo rolne płaci 5 tys. podatku rolnego w skali roku. Inwestuje w instalacje fotowoltaiczną 50 tys. zł, 25 proc. z tego, czyli 12,5 tys. zł to kwota do odliczenia. Rolnik do swojego urzędu gminy dostarcza fakturę za inwestycję plus wniosek i przez 2,5 roku nie płaci podatku rolnego.

W innym wypadku nasz klient płaci podatek rolny w wysokości 1000 zł rocznie. Inwestuje w fotowoltaikę 40 tys zł, czyli do odliczenia ma 10 tysięcy zł. Inwestycja w OZE spowoduje ze nie zapłaci podatku rolnego przez 10 lat.

Przedsiębiorca

Przedsiębiorca odliczy cały VAT od instalacji fotowoltaicznej a także podatek dochodowy ponieważ inwestycja jest również kosztem w firmie.

źródło : doradcyenergetyczni

„Czyste powietrze”

http://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/aktualnosci/art,22,nowa-wersja-programu-czyste-powietrze.html

 

Toruń https://www.wfosigw.torun.pl/strona-358-czyste_powietrze.html

DANE KONTAKTOWE DO WFOŚiGW:

województwo: Dolnośląskie
siedziba: Wrocław
przewodniczący RN: Hubert Schwarz
zarząd (prezes/zastępca): Łukasz Kasztelowicz, Bartłomiej Wiązowski
telefon: (71) 333-09-30, (71) 333-09-40
fax: (71) 332-37-76
adres: 53-148 Wrocław, ul. Jastrzębia 24
www: http://www.wfosigw.wroclaw.plLink otwiera się w nowej karcie
e-mail: poczta@fos.wroc.pl

 województwo: Kujawsko-Pomorskie
siedziba: Toruń
przewodniczący RN: Agnieszka Chilmon
zarząd (prezes/zastępca): Ireneusz Stachowiak, Dariusz Wrzos
telefon: (56) 621-23-00
fax: (56) 621-23-02
adres: 87-100 Toruń, ul. Fredry 8
www: https://wfosigw.torun.pl/strona-1-serwis_beneficjenta.html
e-mail: wfosigw@wfosigw.torun.pl

województwo: Lubelskie
siedziba: Lublin
przewodniczący RN: Stanisław Majdański
zarząd (prezes/zastępca): Paweł Gilowski, Grzegorz Grzywaczewski
telefon: (81) 532-17-64, (81) 742-46-48, (81) 742-46-49
fax: (81) 532-17-64
adres: 20-074 Lublin, ul. Spokojna 7
www: http://www.wfos.lublin.plLink otwiera się w nowej karcie
e-mail: sekretariat@wfos.lublin.pl

 

województwo: Lubuskie
siedziba: Zielona Góra
przewodniczący RN: Piotr Wójcik
zarząd (prezes): Mariusz Herbut
telefon: (68) 419-69-00
fax: (68) 454-82-52
adres: 65-602 Zielona Góra, ul. Miodowa 11
www: http://www.wfosigw.zgora.plLink otwiera się w nowej karcie
e-mail: sekretariat@wfosigw.zgora.pl

województwo: Łódzkie
siedziba: Łódź
przewodniczący RN: Grzegorz Mroczek
zarząd (prezes): Wojciech Miedzianowski 
telefon: (42) 663-41-00
fax: (42) 663-41-01
adres: ul. Dubois 118, 93-465 Łódź
www: http://www.wfosigw.lodz.plLink otwiera się w nowej karcie
e-mail: fundusz@wfosigw.lodz.pl

województwo: Małopolskie
siedziba: Kraków
przewodniczący RN Beata Nowosielska
zarząd (prezes/zastępca): Kazimierz Koprowski, Anna Biederman-Zaręba
telefon: (12) 422-94-90, (12) 422-30-46
fax: (12) 422-30-46
adres: 31-002 Kraków, ul. Kanonicza 12
www: http://www.wfos.krakow.plLink otwiera się w nowej karcie
e-mail: biuro@wfos.krakow.pl

województwo: Mazowieckie
siedziba: Warszawa
przewodniczący RN: Artur Michalski
zarząd (prezes/zastępca): Marek Ryszka, Kamila Mokrzycka
telefon: (22) 504-41-00,
fax: (22) 504-41-39
Adres: 00-893 Warszawa, ul. Ogrodowa 5/7
www: http://www.wfosigw.plLink otwiera się w nowej karcie
e-mail: poczta@wfosigw.pl

województwo: Opolskie
siedziba: Opole
przewodniczący RN: Magdalena Bodzenta
zarząd (prezes): Maciej Armin Stefański
telefon: (77) 453-76-11
fax: (77) 453-76-11w119
adres: 45-018 Opole, ul. Krakowska 53
www: www.wfosigw.opole.plLink otwiera się w nowej karcie
e-mail: sekretariat@wfosigw.opole.pl

województwo: Podkarpackie
siedziba: Rzeszów
przewodniczący RN: Agnieszka Dalbiak
zarząd (prezes/zastępca): Adam Skiba, Bogusław Kida
telefon: (17) 85-22-344, 85-36-361
fax: (17) 853-63-81
adres: 35-025 Rzeszów, Zygmuntowska 9
www: http://www.wfosigw.rzeszow.plLink otwiera się w nowej karcie
e-mail: biuro@wfosigw.rzeszow.pl

województwo: Podlaskie
siedziba: Białystok
przewodniczący RN: Tomasz Nowacki
zarząd (prezes/zastępca): Maciej Borzyszkowski, Magdalena Tymińska
telefon: (85) 74-60-241
fax: (85) 74-60-166
adres: 15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 5
www: http://www.wfosigw.bialystok.plLink otwiera się w nowej karcie
e-mail: biuro@wfosigw.bialystok.pl

województwo: Pomorskie
siedziba: Gdańsk
przewodniczący RN: Jacek Krawczyk
zarząd (prezes/zastępca): Maciej Kazienko, Teresa Jakubowska
telefon: (58) 743-18-00
adres: 80-861 Gdańsk, ul. Rybaki Górne 8
www: www.wfos.gdansk.pl
e-mail: fundusz@wfos.gdansk.pl

województwo: Śląskie
siedziba: Katowice
przewodniczący RN: Magda Gosk
zarząd (prezes/zastępca): Tomasz Bednarek, Adam Lewandowski
telefon: (32) 60-32-200, (32) 60-32-300
fax: (32) 60-32-201
adres: 40-035 Katowice, ul. Plebiscytowa 19
www: http://www.wfosigw.katowice.plLink otwiera się w nowej karcie
e-mail: biuro@wfosigw.katowice.plfundusze.europejskie@wfosigw.katowice.pl

województwo: Świętokrzyskie
siedziba: Kielce
Przewodniczący RN: Marek Szary
zarząd (prezes/zastępca): Ryszard Gliwiński, Grzegorz Socha
telefon: (41) 366-15-12
fax: (41) 366-09-05
adres: 25-155 Kielce, al. ks. J.Popiełuszki 41
www: http://www.wfos.com.plLink otwiera się w nowej karcie
e-mail: biuro@wfos.com.pl

województwo: Warmińsko-Mazurskie
siedziba: Olsztyn
przewodniczący RN: Michał Wiśniewski
zarząd (prezes/zastępca): Jarosław Bogusz,
telefon: (89) 522-02-00, (89) 522-02-01
fax: (89) 522-02-09
adres: 10-026 Olsztyn, ul. Świętej Barbary 9
www: http://www.wfosigw.olsztyn.plLink otwiera się w nowej karcie
e-mail: info@wfosigw.olsztyn.pl

województwo: Wielkopolskie
siedziba: Poznań
przewodniczący RN: Aleksandra Plucińska
zarząd (prezes/zastępca): Jolanta Ratajczak, Aleksandra Durkowska
telefon: (61) 845-62-00, (61) 845-62-01
fax: (61) 841-10-09
adres: 60-541 Poznań, ul. Szczepanowskiego 15a
www: http://www.wfosgw.poznan.plLink otwiera się w nowej karcie
e-mail: biuro@wfosgw.poznan.pl

województwo: Zachodnio-Pomorskie
siedziba: Szczecin
przewodniczący RN: Stefan Traczyk
zarząd (prezes): Paweł Mirowski
telefon: (91) 48-615-56
fax: (91) 48-615-57
adres: 71-323 Szczecin, ul. Solskiego 3
www: http://www.wfos.szczecin.plLink otwiera się w nowej karcie
e-mail: sekretariat@wfos.szczecin.pl

 

Warszawa https://portal.wfosigw.pl/strona-glowna-programu

Opole https://www.wfosigw.opole.pl/portal-beneficjenta

Szczecin https://portal.wfos.szczecin.pl/ben/informacje_o_serwisie

Lublin http://www.wfos.lublin.pl/dla-beneficjentow-pl.html

Kielce https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/strona-glowna-programu

Zgłoszenie instalacji dokumenty, wniosek

potrzebne dokumenty

 • Wniosek o przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej.
 • Oświadczenie o wykonaniu mikroinstalacji.
 • Specyfikacja techniczna źródeł fotowoltaicznych, załącznik C.
 • Schemat instalacji elektrycznej obiektu przedstawiający sposób podłączenia mikroinstalacji.
 • Uprawnienia instalatora.
 • Parametry techniczne, charakterystykę ruchową i eksploatacyjną przyłączanych mikroinstalacji (w tym specyfikację techniczną/karty katalogowe urządzeń wytwórczych i przekształtnikowych).
 • Certyfikat sprzętu spełniający wymagania NC RFG wydawany przez upoważniony podmiot certyfikujący lub sprawozdanie z testu zgodności realizowanego w trybie uproszczonym.

Energa

https://secure.sitebees.com/file/mediakit/1528248/8e/zgloszenie_dokument_instalacji_25_11.pdf

https://energa-operator.pl/uslugi/przylaczenie-do-sieci/przylaczanie-wytworcy-energii/mikroinstalacja/zgloszenie

Enea

https://www.enea.pl/pl/dladomu/obsluga-klienta-i-kontakt/zostan-prosumentem

https://www.enea.pl/pl/dladomu/obsluga-klienta-i-kontakt/do-pobrania

Wybierz

Dokumenty dotyczące Prosumenta energii odnawialnej

Tauron

https://www.tauron.pl/dla-domu/obsluga-i-pomoc/chce-zostac-klientem/chce-sie-przylaczyc/mikroinstalacja

zgłoszenie

https://www.tauron.pl/-/media/offer-documents/urzadzenia/fotowoltaika/zm-zlgoszenie-przylaczenia-mikroinstalacji.ashx

PGE

https://pgedystrybucja.pl/przylaczenia/mikroinstalacje-przylaczanie

https://pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty

wybrać Wniosek o przyłączenie Wytwórcy oraz Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji

Innogy

http://innogystoenoperator.pl/pl/strona/przylaczenie-do-sieci-wytworca-energii

 

o aktualne wymagania pytaj swojego dostawcę prądu

 

Panele

https://fotowoltaika.corab.eu/do-pobrania/karty-modulow-fotowoltaicznych

 

Falowniki (inwertery)

https://fotowoltaika.corab.eu/do-pobrania/karty-falownikowinwerterow

Afore

https://afore.com.pl/centrum-pobierania/

Solar Sofar

https://fotowoltaika.corab.eu/do-pobrania/karty-falownikowinwerterow/sofar-solar

 

Systemy montażu

https://fotowoltaika.corab.eu/do-pobrania/karty-systemow-fotowoltaicznych

 

Certyfikaty

https://fotowoltaika.corab.eu/do-pobrania/certyfikaty

 

Instalacje na raty

prosimy o kontakt z naszym doradcą +48 667 898 777

 

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest optymalizator mocy?

Optymalizatory mocy to urządzenia elektroniczne montowane przy modułach fotowoltaicznych lub w puszkach połączeniowych modułów, których zadaniem jest wymuszanie pracy w punkcie mocy maksymalnej na poziomie pojedynczego modułu.

Moduły ze zintegrowanymi optymalizatorami mocy nazywane są modułami smart.

Zastosowanie optymalizatorów mocy pozwala osiągnąć wyższe uzyski energii z instalacji – od kilku do nawet kilkudziesięciu procent. Szczególnie duże korzyści z zastosowania tego typu urządzeń pojawiają się w przypadku niedopasowania prądowo- napięciowego na modułach PV.

Takie niedopasowanie pojawia się nie tylko w przypadku zacienienia ogniw. Może się pojawić z uwagi na:
• Tolerancję parametrów prądowo-napięciowych stosowaną przez producentów.
• Nierównomierne starzenie się poszczególnych ogniw w modułach PV.
• Punktowe zabrudzenia ogniw.
• Nierównomierne nagrzewanie się modułów i ogniw w module.
• Refleksy świetlne, załamanie promieni słonecznych na krawędzi chmury.
• Uszkodzenie diod obejściowych lub ogniw w module PV.

Źródło: globenergia

OPTYMALIZACJA – FAKTY I MITY

Od czasu do czasu można spotkać systemy fotowoltaiczne z tzw. optymalizatorami (ang. optimizers). Niestety utarło się przekonanie, że mogą one stanowić rozwiązanie wszelkich problemów na instalacji, głównie polegających na jej zacienieniu. Wbrew obiegowym opiniom, optymalizatory nie są jednak w stanie zakrzywić praw fizyki: zacieniona instalacja zawsze będzie wytwarzać mniej energii, niż równoważna – niezacieniona. Są jednak aplikacje, w których optymalizatory mogą wykazać swoje zalety, a więcej o faktach i mitach z nimi związanych mogą Państwo przeczytać w niniejszym artykule.

Zarówno mikrofalowniki, jak i optymalizatory modułów są klasyfikowane jako przetwornice mocy na poziomie modułów (ang. Module-Level Power Electronics, MLPE). W systemie fotowoltaicznym wyposażonym w MLPE wpływ każdego z modułów na pozostałe jest minimalizowany. Dzięki temu różnice w poziomie nasłonecznienia wynikające z zacienienia, różnych orientacji lub kątów nachylenia, a także degradacja pojedynczych modułów nie oddziałuje negatywnie na inne moduły. W systemie PV ze “zwykłym” falownikiem, moduły, które są podłączone do tego samego MPP-trakera są od siebie zależne.

Każdą instalację fotowoltaiczną trzeba indywidualnie dostosować do warunków panujących na konkretnym dachu — nieważne, czy chodzi o różne ustawienie powierzchni dachowych, czy występowanie tymczasowego zacienienia. Błędem jednak jest przyjmowanie założenia, że optymalizatory rozwiążą wszystkie problemy i całkowicie wyeliminują np. wpływ zacienienia lub nierównomierną degradację modułów. Moduł, którego ogniwa są choćby częściowo zacienione, zawsze będzie wytwarzał mniej energii, niż podobny moduł nie zacieniony. Każdorazowo należy przeprowadzić analizę opłacalności takiej inwestycji, ponieważ realizowanie „na siłę” instalacji znajdującej się przez większą część dnia w cieniu może mieć niezadowalający dla inwestora czas zwrotu, który jeszcze dodatkowo zostanie wydłużony niemałym przecież kosztem optymalizatorów.

Należy przy tym uwzględnić fakt, że systemy PV wyposażone w MLPE nie zawsze mają wyższe wydajności, niż systemy PV z falownikami łańcuchowymi (ang. string inverters). Nie są to przecież urządzenia o 100% sprawności. Czasami straty generowane przez MLPE są wyższe, niż wynikające z ich zastosowania dodatkowe uzyski. W rzeczywistych warunkach systemy PV, testowane z falownikami łańcuchowymi Fronius oraz z MLPE, wykazują niewielki rozrzut wydajności. Po przeprowadzeniu analizy technicznej obejmującej symulacje komputerowe oraz instalacje testowe następujące wyniki pokazują, jak falowniki łańcuchowe porównują się z MLPE.

Źródło: fronius

Poszukujemy partnerów, firmy instalacyjne

Ciekawostki – początki fotowoltaiki

Pierwszy, który wynalazł proces zamiany energii słonecznej w prąd elektryczny był  francuski fizyk Antoine-Cesar Becąuerel. W 1839 roku opublikował badania w których udowadniał, że światło padające na niektóre substancje wywołuje przepływ prądu elektrycznego. Dopiero pół wieku później powstały pierwsze ogniwa słoneczne, które za przewodnik wykorzystywały selen i złoto. Wówczas skuteczność tych ogniw wynosiła około 1 % . W 1927 roku wykonano ogniwa wykonane z miedzi i tlenku miedzi, lecz nadal ich skuteczność była niewielka. Skuteczność „sztucznych liści” zwiększyła się, dopiero w 1941 roku, kiedy Russell Ohl skonstruował krzemowe ogniwo słoneczne. W 1954 roku trzech Amerykanów: G.L. Pearson, Daryl Chapin i Calvin Fuller stworzyło krzemowe ogniwo zamieniające energię słoneczną z wydajnością 6%, i tak zostało przez kolejne dziesięciolecia dopóki pod koniec lat 80 tych, kiedy to wyprodukowano ogniwa krzemowe do których wytworzenia użyto arsenku galowego. Wydajność ogniw wynosiła 20%. W 1989 roku ogniwo słoneczne z koncentratorem, skupiającym za pomocą soczewek światło słoneczne na powierzchni ogniwa, osiągnęła wydajność 37%. Na dzień dzisiejszy panele o najwyższej wydajności wykorzystują 44 % dostarczanej do nich energii słonecznej.

standardowy panel o powierzchni 1,64‬ m2  (1,65 × 0,992) i sprawności 22%
który otrzyma w ciągu 1 godziny promieniowanie o mocy 500W / m2
Ile wyprodukuje?
500W/m2/h * 22% * 1,64m2 = 180,4 Wh = 0,1804 kWh

Dokumentacja, certyfikaty, karty produktu

Inwertery

Afore

afore 3-10kW karta katalogowa EMC-D_2014_30_EU-1-8kW_PL-jednofazowe HNS LDV-D_2014_35_EU-3-4kW LDV-D_2014_35_EU-5-8kW LVD-D_2014_35_EU-1-6kW jednofazowe HNS LVD-D_2014_35_EU-10-20kW TAPM-51_pl BNT 50438-3-10kW świadectwo zgodności BNT 50438-5-12kW świadectwo zgodności BNT 50438-12kW świadectwo zgodności afore_inwertery_1-5kW -1 afore_smartmeter Afore-1-8kW jednofazowe

SofarSolar

SOFAR_SOLAR_KTL-X karta katalogow falowniki SOFAR-20000-33000TL-G23 INWERTER SOFAR 1600 TL, WiFi DC-Switch

Panele

Q.CELLS

Q_CELLS_Q.PEAK_DUO-G6_340-355 Q.CELLS_Q.PEAK_DUO_G8_340-360

Risen

RSIEN_MONO_295_315W

SELFA

SELFA_karta katalogowa

Ulica Solar

Ulica_Solar_poli-60cell Ulica_Solar_poli

 

Ważne informacje

kontakt 531 59 20 20