Optymalizatory

SolarEdge

P370_P505_se-p-series-add-on-power-optimizer-datasheet-pl optymalizator pl

P650/P730/P800p/P801/P850/P950

P650_P950_se-p-series-commercial-add-on-power-optimizer-datasheet-pl komercyjne polska optymalizatory

Co to jest optymalizator mocy?

Optymalizatory mocy to urządzenia elektroniczne montowane przy modułach fotowoltaicznych lub w puszkach połączeniowych modułów, których zadaniem jest wymuszanie pracy w punkcie mocy maksymalnej na poziomie pojedynczego modułu.

Moduły ze zintegrowanymi optymalizatorami mocy nazywane są modułami smart.

Zastosowanie optymalizatorów mocy pozwala osiągnąć wyższe uzyski energii z instalacji – od kilku do nawet kilkudziesięciu procent. Szczególnie duże korzyści z zastosowania tego typu urządzeń pojawiają się w przypadku niedopasowania prądowo- napięciowego na modułach PV.

Takie niedopasowanie pojawia się nie tylko w przypadku zacienienia ogniw. Może się pojawić z uwagi na:
• Tolerancję parametrów prądowo-napięciowych stosowaną przez producentów.
• Nierównomierne starzenie się poszczególnych ogniw w modułach PV.
• Punktowe zabrudzenia ogniw.
• Nierównomierne nagrzewanie się modułów i ogniw w module.
• Refleksy świetlne, załamanie promieni słonecznych na krawędzi chmury.
• Uszkodzenie diod obejściowych lub ogniw w module PV.

Zasada działania optymalizatora mocy

Działanie optymalizatorów mocy polega na szukaniu punktu mocy maksymalnej na poziomie pojedynczego modułu PV, choć w szczegółach u różnych producentów różnie się to odbywa. Co do idei, optymalizator mocy ma za zadanie obciążyć moduł PV w sposób optymalny – czyli taki, który w danych warunkach oświetlenia zapewni na wyjściu największą możliwą moc, niezależnie od tego, jaki prąd i napięcie generują pozostałe moduły w szeregu.

Porównanie pracy klasycznego systemu oraz systemu z optymalizatorami mocy
(Źródło: „Instalacje fotowoltaiczne” B.Szymański 2017)

 

Przekształcanie modułów PV w inteligentne moduły w celu uzyskania maksymalnej mocy i wydajności

Optymalizator mocy SolarEdge to konwerter DC/DC połączony z każdym z modułów fotowoltaicznych, zamieniający je w inteligentne moduły. Optymalizatory mocy SolarEdge zwiększają produkcję energii w systemach fotowoltaicznych dzięki ciągłemu śledzeniu punktu mocy maksymalnej (MPPT) każdego pojedynczego modułu. Ponadto monitorują one wydajność każdego z modułów i przekazują dane o wydajności do platformy monitorowania SolarEdge w celu prowadzenia lepszej, efektywnej kosztowo konserwacji na poziomie modułów. Każdy optymalizator mocy ma unikatową funkcję SafeDC™, która automatycznie zmniejsza napięcie prądu stałego modułów do bezpiecznego poziomu podczas wyłączenia falownika lub sieci elektrycznej (chyba że jest podłączony do falownika StorEdge pracującego w trybie rezerwowym).

MPPT na poziomie modułów

MPPT dla każdego modułu pozwala na elastyczne projektowanie instalacji z wieloma orientacjami, nachyleniami i typami modułów w tym samym łańcuchu. Jeśli używane są falowniki SolarEdge, optymalizatory mocy automatycznie utrzymują stałe napięcie łańcucha, co daje instalatorom jeszcze większą elastyczność przy dłuższych łańcuchach i łańcuchach różnej długości, i umożliwia projektowanie optymalnych systemów fotowoltaicznych. Optymalizatory mocy SolarEdge są zgodne z modułami c-Si, cienkowarstwowymi i wysokoprądowymi. Mają 25-letnią gwarancję.

Najważniejsze korzyści:

  • Śledzenie maksymalnego punktu mocy na moduł (MPPT), z MPPT na dwa moduły przy użyciu komercyjnych optymalizatorów mocy
  • Doskonała wydajność (sprawność szczytowa 99,5%, sprawność ważona 98,8%)
  • Łagodzą wszystkie rodzaje strat związanych z niedopasowaniem modułów, od odchyłek produkcyjnych po częściowe zacienienie i starzenie
  • Konstrukcja odporna na ekstremalne warunki otoczenia
  • 25 lat niezawodności i gwarancji
  • Zaawansowany pomiar efektywności w czasie rzeczywistym
  • Automatyczne wyłączanie napięcia prądu stałego modułu dla bezpieczeństwa instalatorów i strażaków
  • Podłączane przez instalatorów do modułów c-Si, cienkowarstwowych i wysokoprądowych (w tym dwustronnych)
  • Dostępne fabrycznie zamontowane na ramie dla szybszego montażu

 

Podłączanie kilku modułów PV do optymalizatorów mocy SolarEdge

Ogólne wytyczne

Podłączenie kilku modułów PV do optymalizatorów mocy SolarEdge (szeregowe lub równolegle) jest dozwolone, o ile: Wszystkie moduły są tego samego typu.

Łączna moc modułów nie przekracza znamionowej mocy wejściowej DC optymalizatora mocy1.

Maksymalne napięcie wejściowe (Voc) przy najniższej temperaturze nie przekracza maksymalnego bezwzględnego napięcia wejściowego optymalizatora mocy (zapoznaj się z danymi technicznymi optymalizatora mocy, aby określić maksymalne bezwzględne napięcie wejściowe). W przypadku szeregowego podłączania kilku modułów należy użyć napięcia łącznego.

UWAGA

Szeregowe podłączenie wysokonapięciowych modułów PV do optymalizatorów mocy SolarEdge może spowodować, że łączne napięcie obwodu otwartego przekroczy maksymalne napięcie wejściowe i może potencjalnie uszkodzić optymalizatory mocy.

Maksymalny prąd wejściowy nie przekracza maksymalnego wejściowego prądu zwarciowego optymalizatora mocy (patrz karta danych optymalizatora mocy, aby określić maksymalny wejściowy prąd zwarciowy). W przypadku równoległego podłączania kilku modułów należy użyć łącznej wartości prądu.

UWAGA

Równoległe podłączenie modułów PV z dużym prądem zwarciowym do optymalizatorów mocy SolarEdge może spowodować, że łączna wartość prądu przekroczy maksymalną wartość prądu wejściowego i może potencjalnie uszkodzić optymalizatory mocy.

Połączenie szeregowe (po lewej) i równoległe (po prawej)

Za pomocą rozwiązania Designer firmy SolarEdge można sprawdzić zgodność modułów z różnymi optymalizatorami mocy. Dostęp do narzędzia Designer można uzyskać za pomocą następującego łącza: https://www.solaredge.com/products/installer- tools/designer.

 

1 Moc znamionowa modułu w STC nie może przekroczyć „Znamionowej mocy wejściowej DC” optymalizatora mocy. Moduły z tolerancją mocy do +5% są dozwolone. Informacje na temat kompatybilności z modułami bifacjalnymi można znaleźć na stronie: https://www.solaredge.com/sites/default/files/compatibility_of_bi_facial_modules_with_SE_optimizers.pdf

 

Wskazówki dotyczące stosowania przewodów przedłużających i przejściowych z optymalizatorami mocy można znaleźć na stronie: https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-extension-cables-with-power-optimizer-application-note.pdf.

 

 

UWAGA

Optymalizatory mocy P485 i P800p mają podwójne wejście umożliwiające równoległe podłączenie dwóch modułów. W przypadku podłączania jednego modułu do tych optymalizatorów mocy należy uszczelnić nieużywane złącza

wejściowe za pomocą dostarczonej pary uszczelek.

 

Optymalizator mocy M1600

Optymalizator mocy M1600 posiada dwa wejścia, główne i dodatkowe, oznaczone odpowiednio na tym optymalizatorze. Każde wejście umożliwia podłączenie maksymalnie dwóch modułów, co daje łącznie cztery moduły na optymalizator mocy.

 

Podczas podłączania modułów do optymalizatora mocy M1600 należy przestrzegać następujących wytycznych: Obsługiwane konfiguracje: dwa rzędy modułów (lub wielokrotności dwóch), orientacja pionowa lub pozioma.

Dozwolone jest tylko podłączenie szeregowe dwóch modułów do wejścia. Przynajmniej jeden moduł musi być przez cały czas podłączony do wejścia głównego.

Jeśli liczba modułów PV w łańcuchu nie jest wielokrotnością 4, można zainstalować jeden optymalizator mocy M1600 podłączony do dwóch lub trzech modułów PV. Nie pozostawiać niepodłączonych wejść M1600.

Nie wolno mieszać modelu M1600 z żadnymi innymi modelami optymalizatora mocy w dowolnym łańcuchu, podłączonymi do tego samego falownika.

 

 

Optymalizator mocy M2640  

Optymalizator mocy M2640 jest przeznaczony do pracy wyłącznie z falownikami jednofazowymi z technologią Compact. Optymalizator mocy ma cztery wejścia do podłączania od czterech do ośmiu modułów w konfiguracji wejściowej 1:1 lub 2:1.

Podczas podłączania modułów do optymalizatora mocy M2640 należy przestrzegać następujących wytycznych:

Moduły wykorzystujące te same wejście muszą zostać podłączone szeregowo i mieć taką samą orientację (pionową lub poziomą).

Aby zapewnić jak najlepszą wydajność, wszystkie moduły powinny być zwrócone w tym samym kierunku.

W przypadku ośmiu modułów system może być używany z czterema modułami zwróconymi w jednym kierunku i czterema modułami zwróconymi w drugim kierunku. W tym przypadku, aby zmaksymalizować wydajność, należy użyć dwóch wejść dla jednego kierunku i dwóch dla drugiego.

(Źródło: solaredge.com )