FAQ

Czy warto ?

Decyzja o montażu instalacji fotowoltaicznej jest przesądzona. Energia drożeje, nasze zapotrzebowanie na energię wzrasta ( zwiększamy komfort życia a to bezpośrednio wpływa na zużycie energii, zamiast palenia w piecu, montujemy pompy ciepła, instalujemy podczerwieniowe folie grzewcze itp.). Panele tanieją, ich skuteczność rośnie a dostawca prądu, bez problemu przyjmuje od nas wyprodukowaną energię (którą kiedyś musieliśmy kumulować w drogich akumulatorach, które nie zdążyły się zamortyzować zanim skończyła się ich zdolność kumulowania energii). Wreszcie, jak nigdy wcześniej istnieje mnóstwo programów dotujących, kredytujących : 5000 zł Mój Prąd, 40% lub pożyczka 100% Agroenergia – dofinansowanie, 50 % programy gminne dofinansowanie, Słoneczne Dachy, 17 %, 32 % ulga termomodernizacyjna, „czyste powietrze”

Bądź niezależny, ogranicz zależność zysków swojej firmy od wzrostu cen energii. Ceny energii rosną . Produkuj własną ekologiczną, energię elektryczną. Wykorzystaj swój dach, parking robiąc wiaty fotowoltaiczne czy kawałek wolnego terenu. W wielu krajach Europy wykonaliśmy efektywne i estetyczne elektrownie słoneczne na dachach firm. To inwestycja która najpóźniej zwróci się po 7-10 latach, gwarancje sięgają 30 la a i po 30 latach twoje panel będą produkowały energię elektryczność.

Jak to działa ?

Jak dobrać moc instalacji fotowoltaicznej

Ważne jest aby dopasować moc do swoich potrzeb. Aby nie minąć się z zamierzonym efektem, musimy sprawdzić możliwości dla instalacji paneli. Istotne dla moc i skuteczności instalacji będzie przede wszystkim:

 • Wielkość dachu i jego dostępność
 • Kąt nachylenia dachu i jego azymut
 • Uwarunkowania terenu,
 • Ewentualne zacienienia zamontowanych paneli
Dobór mocy instalacji fotowoltaicznej (mikroinstalacje o mocy od 1 do10 kW) dla małych\ średnich domów jednorodzinnych (1-4 domowników) można uprościć wprost proporcjonalnie do wielkości rachunków za prąd lub\i rocznego zużycia energii elektrycznej
 • Wydając wielokrotność 100 zł miesięcznie, moc Twojej instalacji powinna być wielokrotnością 2,75 kWp mocy instalacji fotowoltaicznej (np. wydając 200 zł moc instalacji powinna wynosić niemniej niż 2 x2,75kWp czyli 5,5 kWp)
 • Każda złotówka to 27,5 Wp mocy zestawu PV

Lub

 • Zużywając 1000 kWh energii rocznie, dobrać około 1,25 kWp mocy instalacji fotowoltaicznej (np. zużywając rocznie 4500 kWh powinniśmy zainstalować zestaw o mocy nie mniejszej niż 4500 x 1,25kWp = 5,6 kWp)

Lub

 • Z każdego 1kWpinstalacji po stronie paneli (DC) w zależności od szerokości, długości geograficznej, pogody powinniśmy uzyskać około 860-1000 kWh energii rocznie. Najlepsze uzyski będziemy mieli kierując panele na południe pod kątem 20-40 stopni. Jeżeli jednak będzie to orientacja południowy-wschód czy południowy-zachód, nasze uzyski będą po prostu niższe. Mało opłacalny jest montaż paneli z północną ekspozycją. Pamiętajmy też że nasze panele tracą swoją efektywność z każdym rokiem około 0.5 % czyli nasza instalacja po 20 latach będzie produkować 10 % mniej energii (każdy producent przedstawia te parametry i gwarantuje spadek liniowy przez 25-30lat)

Lub

 • przy cenach około 0.60 zł za kWh na każde wydane miesięcznie 100 zł dobierzemy ok. 2,75 kWp mocy instalacji

  Rozliczenie

  W przypadku mikroinstalacji obowiązuje rozliczenie w tzw. systemie opustów, którego cechą jest brak sprzedaży energii (całość rozliczenia odbywa się bezgotówkowo) oraz możliwość bilansowania energii pobranej z sieci oraz energii wprowadzonej do sieci w ujęciu rocznym. Energia elektryczna wytworzona w mikroinstalaci jest zużywana na bieżąco (tzw. autokonsumpcja), zaś niewykorzystana w momencie produkcji część energii jest odprowadzana do sieci energetycznej i tam magazynowana. „Energię z magazynu” możemy odebrać w ciągu 365 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego. Wartość opustu jest uzależniona od mocy mikroinstalacji:

  • przy instalacji o mocy do 10 kW – opust wynosi 0,8 kWh za 1 kWh wprowadzonej do sieci energii,
  • przy instalacji powyżej 10 kW – opust wynosi 0,7 kWh za każdy 1 kWh wprowadzonej do sieci energii.

Panele poli \ monokrystaliczne

Jeszcze w 2019 roku najczęściej sprzedawane były moduły polikrystaliczne, które swoją popularność zawdzięczały głównie zdecydowanie niższej cenie w stosunku do monokrystalicznych. Rozwój technologiczny i obniżenie kosztów produkcji modułów monokrystalicznych spowodował, że obecnie zdobyły one przewagę w budowie małych i średnich instalacji. Moduły polikrystaliczne stosowane są najczęściej w dużych instalacjach gruntowych lub tam gdzie nie jesteśmy ograniczeni miejscem. Wszędzie , gdzie zależy nam na osiągnieciu jak najwyższej wydajności z dostępnej do wykorzystania powierzchni, inwestorzy decydują się na wysokowydajne moduły monokrystaliczne.
Projektując rozmieszczenie modułów fotowoltaicznych na dachu zachowaj 0,5 m odstępu od krawędzi dachu co zabezpieczy instalację przed porywistymi podmuchami wiatru.

Polikrystaliczne

 • niższa cena, korzystniejszy stosunek ceny do mocy zł/Wp
 • mniejsza moc i wydajność z tej samej powierzchni zabudowy,
 • korzystniejszy temperaturowy współczynnik mocy (ograniczenie mocy wraz ze wzrostem temperatury)
 • lepiej wykorzystują promieniowanie rozproszone, które przeważa w warunkach Polski
 • stosujemy tam gdzie nie jesteśmy ograniczeni powierzchnią zabudowy i względy estetyczne dopuszczają niebieski bądź granatowy kolor modułu.

Monokrystaliczne

 • wyższa cena, mniej korzystniejszy stosunek ceny do mocy zł/Wp, to jednak się w ostatnim czasie bardzo mocno zmienia i różnice są coraz mniejsze
 • większa moc i wydajność z tej samej powierzchni zabudowy,
 • nieco mniej korzystny temperaturowy współczynnik mocy (ograniczenie mocy wraz ze wzrostem temperatury)
 • lepiej wykorzystują promieniowanie bezpośrednie w słoneczny bezchmurny dzień
 • stosujemy tam gdzie jesteśmy ograniczeni powierzchnią zabudowy i zależy nam na osiągnięciu jak największej mocy zainstalowanej
 • czarny kolor ogniw często w połączeniu z czarnymi ramami pięknie komponuje się z nowoczesnymi pokryciami dachowymi i zaspakaja gusta najbardziej wymagających inwestorów.

źródło: TIM

Podłączenie paneli

aby nie doprowadzić do powstania pętli indukcyjnej przewody obu potencjałów należy prowadzić blisko siebie

Optymalizatory

Co to jest optymalizator mocy?

Optymalizatory mocy to urządzenia elektroniczne montowane przy modułach fotowoltaicznych lub w puszkach połączeniowych modułów, których zadaniem jest wymuszanie pracy w punkcie mocy maksymalnej na poziomie pojedynczego modułu.

Moduły ze zintegrowanymi optymalizatorami mocy nazywane są modułami smart.

Zastosowanie optymalizatorów mocy pozwala osiągnąć wyższe uzyski energii z instalacji – od kilku do nawet kilkudziesięciu procent. Szczególnie duże korzyści z zastosowania tego typu urządzeń pojawiają się w przypadku niedopasowania prądowo- napięciowego na modułach PV.

Takie niedopasowanie pojawia się nie tylko w przypadku zacienienia ogniw. Może się pojawić z uwagi na:
• Tolerancję parametrów prądowo-napięciowych stosowaną przez producentów.
• Nierównomierne starzenie się poszczególnych ogniw w modułach PV.
• Punktowe zabrudzenia ogniw.
• Nierównomierne nagrzewanie się modułów i ogniw w module.
• Refleksy świetlne, załamanie promieni słonecznych na krawędzi chmury.
• Uszkodzenie diod obejściowych lub ogniw w module PV.

Źródło: globenergia

OPTYMALIZACJA – FAKTY I MITY

https://www.youtube.com/watch?v=XrXLFVcpPnI&feature=youtu.be

Od czasu do czasu można spotkać systemy fotowoltaiczne z tzw. optymalizatorami (ang. optimizers). Niestety utarło się przekonanie, że mogą one stanowić rozwiązanie wszelkich problemów na instalacji, głównie polegających na jej zacienieniu. Wbrew obiegowym opiniom, optymalizatory nie są jednak w stanie zakrzywić praw fizyki: zacieniona instalacja zawsze będzie wytwarzać mniej energii, niż równoważna – niezacieniona. Są jednak aplikacje, w których optymalizatory mogą wykazać swoje zalety, a więcej o faktach i mitach z nimi związanych mogą Państwo przeczytać w niniejszym artykule.

Zarówno mikrofalowniki, jak i optymalizatory modułów są klasyfikowane jako przetwornice mocy na poziomie modułów (ang. Module-Level Power Electronics, MLPE). W systemie fotowoltaicznym wyposażonym w MLPE wpływ każdego z modułów na pozostałe jest minimalizowany. Dzięki temu różnice w poziomie nasłonecznienia wynikające z zacienienia, różnych orientacji lub kątów nachylenia, a także degradacja pojedynczych modułów nie oddziałuje negatywnie na inne moduły. W systemie PV ze “zwykłym” falownikiem, moduły, które są podłączone do tego samego MPP-trakera są od siebie zależne.

Każdą instalację fotowoltaiczną trzeba indywidualnie dostosować do warunków panujących na konkretnym dachu — nieważne, czy chodzi o różne ustawienie powierzchni dachowych, czy występowanie tymczasowego zacienienia. Błędem jednak jest przyjmowanie założenia, że optymalizatory rozwiążą wszystkie problemy i całkowicie wyeliminują np. wpływ zacienienia lub nierównomierną degradację modułów. Moduł, którego ogniwa są choćby częściowo zacienione zawsze będzie wytwarzał mniej energii, niż podobny moduł nie zacieniony. Każdorazowo należy przeprowadzić analizę opłacalności takiej inwestycji, ponieważ realizowanie „na siłę” instalacji znajdującej się przez większą część dnia w cieniu może mieć niezadowalający dla inwestora czas zwrotu, który jeszcze dodatkowo zostanie wydłużony niemałym przecież kosztem optymalizatorów.

Należy przy tym uwzględnić fakt, że systemy PV wyposażone w MLPE nie zawsze mają wyższe wydajności, niż systemy PV z falownikami łańcuchowymi (ang. string inverters). Nie są to przecież urządzenia o 100% sprawności. Czasami straty generowane przez MLPE są wyższe, niż wynikające z ich zastosowania dodatkowe uzyski. W rzeczywistych warunkach systemy PV, testowane z falownikami łańcuchowymi Fronius oraz z MLPE, wykazują niewielki rozrzut wydajności. Po przeprowadzeniu analizy technicznej obejmującej symulacje komputerowe oraz instalacje testowe następujące wyniki pokazują, jak falowniki łańcuchowe porównują się z MLPE.

Źródło: fronius

Poszukujemy partnerów, firmy instalacyjne

Ciekawostki – początki fotowoltaiki

To zdumiewające, pierwszy, który wynalazł proces zamiany energii słonecznej w prąd elektryczny był francuski fizyk Antoine-Cesar Becąuerel. W 1839 roku opublikował badania w których udowadniał, że światło padające na niektóre substancje wywołuje przepływ prądu elektrycznego. Dopiero pół wieku później powstały pierwsze ogniwa słoneczne, które za przewodnik wykorzystywały selen i złoto. Wówczas skuteczność tych ogniw wynosiła około 1 % . W 1927 roku wykonano ogniwa wykonane miedź i tlenek miedzi, lecz nadal ich skuteczność była niewielka. Skuteczność „sztucznych liści” zwiększyła się, dopiero w 1941 roku, kiedy Russell Ohl skonstruował krzemowe ogniwo słoneczne. W 1954 roku trzech Amerykanów: G.L. Pearson, Daryl Chapin i Calvin Fuller stworzyło krzemowe ogniwo zamieniające energię słoneczną z wydajnością 6%, i tak zostało przez kolejne dziesięciolecia dopóki pod koniec lat 80 tych, kiedy to wyprodukowano ogniwa krzemowe do których wytworzenia użyto arsenku galowego. Wydajność ogniw wynosiła 20%. W 1989 roku ogniwo słoneczne z koncentratorem, skupiającym za pomocą soczewek światło słoneczne na powierzchni ogniwa, osiągnęła wydajność 37%. Na dzień dzisiejszy panele o najwyższej wydajności wykorzystują 44 % dostarczanej do nich energii słonecznej.

Sprawność i moc wyprodukowanej energii

standardowy panel o powierzchni 1,64‬ m2 (1,65 × 0,992) i sprawności 22%
który otrzyma w ciągu 1 godziny promieniowanie o mocy 500W / m2
Ile wyprodukuje?
500W/m2/h * 22% * 1,64m2 = 180,4 Wh = 0,1804 kWh

Ochrona przeciwprzepięciowa

Prawidłowo zaprojektowana i wykonana ochrona przeciwprzepięciowa zabezpieczy instalację przed skutkami wyładowań i przepięć. Jest także niezbędna ze względu na wymagania ubezpieczycieli.

Jeżeli obiekt nie posiada instalacji odgromowej lub istnieje techniczna możliwość zachowania odpowiednich odstępów izolacyjnych pomiędzy instalacją odgromową a generatorem PV (zwykle jest to około 0,5 do 1 m) stosujemy ograniczniki przepięć Typ 2. Przewody wyrównawcze o przekroju minimum 6mm2 Cu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, sam montaż instalacji fotowoltaicznej nie wymaga ochrony odgromowej, jednak jeżeli budynek jest w taką instalację wyposażony, konieczne jest dostosowanie instalacji, tak aby obejmowała ochroną także elementy instalacji PV, zgodnie z obowiązującymi przepisami tak jak dla innych urządzeń zamontowanych na obiekcie. Montaż instalacji odgromowej należy rozpatrywać zawsze łącznie z ochroną przepięciową.

Montując instalację PV na budynku wyposażonym w instalację odgromową, o ile jest to możliwe, staramy się zachować odpowiedni odstęp izolacyjny pomiędzy elementami instalacji odgromowej a elementami instalacji PV, zwykle wystarcza 0,5 m. Stosujemy ochronę przepięciową Typ 2.

Jeżeli nie ma takiej możliwości, łączymy konstrukcję instalacji PV z instalacją odgromową przewodem o przekroju min. 25 mm2 Cu. Stosujemy ochronę przepięciową Typ 1+2.

Dla zachowania prawidłowego działania ochrony odgromowej oraz przepięciowej należy wykonać instalację wyrównania potencjałów zachowując właściwe przekroje przewodów wyrównawczych.

6 mm2 Cu dla konstrukcji z odstępem izolacyjnym i ochroną Typ 2

16 mm2 dla konstrukcji połączonej z instalacją odgromową i ochroną Typ 1+2

Jeżeli jest taka możliwość to należy korzystać z GSW budynku, łącząc z nią wymagane elementy instalacji. W przypadku instalacji zewnętrznych stosować należy szyny wyrównawcze ze stali nierdzewnej i obudowy odpornej na UV.

Źródło: TIM

Programy wspierające, dofinansowania, dotacje, kredytowanie, ulgi

 1. 5000 zł Mój Prąd
 2. 40% lub pożyczka 100% Agroenergia – dofinansowanie
 3. 50 % programy gminne dofinansowanie
 4. Słoneczne Dachy – przyznawanie spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym niskooprocentowanych pożyczek na instalacje fotowoltaiczne
 5. 17 %, 32 % ulga termomodernizacyjna
 6. „Czyste powietrze”

1. Program Mój Prąd

link do wniosku, więcej informacji o programie

https://mojprad.gov.pl/

2. Agroenergia – dofinansowanie 40 % dla rolników

Dofinansowanie 40% do instalacji paneli fotowoltaicznych. Maksymalna jednostkowa kwota inwestycji nie może przekroczyć 800 tys zł.

lub

Pożyczka na preferencyjnych zasadach, którą można wziąć do 100 % wartości inwestycji, udzielana na okres nie dłuższy niż 15 lat. Kwota pożyczki może wynieść od 100 tyś zł do 2 mln zł.

https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/agroenergia/

https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/agroenergia/nab/

https://www.nfosigw.gov.pl/download/gfx/nfosigw/pl/nfoopisy/1846/2/1/pp_agroenergia.pdf

https://www.nfosigw.gov.pl/download/gfx/nfosigw/pl/nfoopisy/1846/2/1/zalacznik_nr_1_do__pp_ae.pdf

4. NFOŚiGW uruchamia program Słoneczne Dachy

zakładający przyznawanie spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym niskooprocentowanych pożyczek na instalacje fotowoltaiczne. Pilotaż programu zostanie przeprowadzony w województwie wielkopolskim z pomocą tamtejszego WFOŚiGW.

5. 17 %, 32 % ulga termomodernizacyjna

Klienci indywidualni

Jeżeli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem domu i w którym zużywasz energię na własne potrzeby. Od 1 stycznia 2019 roku możesz odliczyć od podstawy opodatkowania koszty poniesione od na termomodernizację. Chodzi m.in. o zakup i montaż pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych.

Zgodnie z ustawą kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Podatek może zostać odliczony zarówno, gdy rozliczamy się według skali podatkowej (stawka 18% i 32%), jak i według podatku liniowego, ryczałtu. Kwota nie znajdująca pokrycia w rocznym dochodzie może być odliczana przez 6 kolejnych lat.

Gospodarstwa Rolne

Zgodnie z art. 13 o podatku rolnym, płatnikom, którzy zainwestowali w urządzenia służące ochronie środowiska lub Odnawialne Źródła Energii, przysługuje ulga inwestycyjna. Polegająca na odliczeniu od podatku rolnego 25 % kosztów inwestycji.

Ulga inwestycyjna przysługuje podatnikom podatku rolnego m.in: osobom fizycznym, osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym, w tym spółkom, nieposiadającym osobowości prawnej, które są:

 • właścicielami gruntów,
 • posiadaczami samoistnymi gruntów;
 • użytkownikami wieczystymi gruntów;
 • posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki
 • samorządu terytorialnego,

Załóżmy, że nasz klient, który prowadzi gospodarstwo rolne płaci 5 tys. podatku rolnego w skali roku. Inwestuje w instalacje fotowoltaiczną 50 tys. zł, 25 proc. z tego, czyli 12,5 tys. zł to kwota do odliczenia. Rolnik do swojego urzędu gminy dostarcza fakturę za inwestycję plus wniosek i przez 2,5 roku nie płaci podatku rolnego.

W innym wypadku nasz klient płaci podatek rolny w wysokości 1000 zł rocznie. Inwestuje w fotowoltaikę 40 tys zł, czyli do odliczenia ma 10 tysięcy zł. Inwestycja w OZE spowoduje ze nie zapłaci podatku rolnego przez 10 lat.

Przedsiębiorca

Przedsiębiorca odliczy cały Vat od instalacji fotowoltaicznej a także podatek dochodowy ponieważ inwestycja jest również kosztem w firmie.

źródło : doradcyenergetyczni

6. „Czyste powietrze”

http://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/aktualnosci/art,22,nowa-wersja-programu-czyste-powietrze.html

Toruń https://www.wfosigw.torun.pl/strona-358-czyste_powietrze.html

DANE KONTAKTOWE DO WFOŚiGW:

województwo: Dolnośląskie
siedziba: Wrocław
przewodniczący RN: Hubert Schwarz
zarząd (prezes/zastępca): Łukasz Kasztelowicz, Bartłomiej Wiązowski
telefon: (71) 333-09-30, (71) 333-09-40
fax: (71) 332-37-76
adres: 53-148 Wrocław, ul. Jastrzębia 24
www: http://www.wfosigw.wroclaw.plLink otwiera się w nowej karcie
e-mail: poczta@fos.wroc.pl

województwo: Kujawsko-Pomorskie
siedziba: Toruń
przewodniczący RN: Agnieszka Chilmon
zarząd (prezes/zastępca): Ireneusz Stachowiak, Dariusz Wrzos
telefon: (56) 621-23-00
fax: (56) 621-23-02
adres: 87-100 Toruń, ul. Fredry 8
www: https://wfosigw.torun.pl/strona-1-serwis_beneficjenta.html
e-mail: wfosigw@wfosigw.torun.pl

województwo: Lubelskie
siedziba: Lublin
przewodniczący RN: Stanisław Majdański
zarząd (prezes/zastępca): Paweł Gilowski, Grzegorz Grzywaczewski
telefon: (81) 532-17-64, (81) 742-46-48, (81) 742-46-49
fax: (81) 532-17-64
adres: 20-074 Lublin, ul. Spokojna 7
www: http://www.wfos.lublin.plLink otwiera się w nowej karcie
e-mail: sekretariat@wfos.lublin.pl

województwo: Lubuskie
siedziba: Zielona Góra
przewodniczący RN: Piotr Wójcik
zarząd (prezes): Mariusz Herbut
telefon: (68) 419-69-00
fax: (68) 454-82-52
adres: 65-602 Zielona Góra, ul. Miodowa 11
www: http://www.wfosigw.zgora.plLink otwiera się w nowej karcie
e-mail: sekretariat@wfosigw.zgora.pl

województwo: Łódzkie
siedziba: Łódź
przewodniczący RN: Grzegorz Mroczek
zarząd (prezes): Wojciech Miedzianowski
telefon: (42) 663-41-00
fax: (42) 663-41-01
adres: ul. Dubois 118, 93-465 Łódź
www: http://www.wfosigw.lodz.plLink otwiera się w nowej karcie
e-mail: fundusz@wfosigw.lodz.pl

województwo: Małopolskie
siedziba: Kraków
przewodniczący RN Beata Nowosielska
zarząd (prezes/zastępca): Kazimierz Koprowski, Anna Biederman-Zaręba
telefon: (12) 422-94-90, (12) 422-30-46
fax: (12) 422-30-46
adres: 31-002 Kraków, ul. Kanonicza 12
www: http://www.wfos.krakow.plLink otwiera się w nowej karcie
e-mail: biuro@wfos.krakow.pl

województwo: Mazowieckie
siedziba: Warszawa
przewodniczący RN: Artur Michalski
zarząd (prezes/zastępca): Marek Ryszka, Kamila Mokrzycka
telefon: (22) 504-41-00,
fax: (22) 504-41-39
Adres: 00-893 Warszawa, ul. Ogrodowa 5/7
www: http://www.wfosigw.plLink otwiera się w nowej karcie
e-mail: poczta@wfosigw.pl

województwo: Opolskie
siedziba: Opole
przewodniczący RN: Magdalena Bodzenta
zarząd (prezes): Maciej Armin Stefański
telefon: (77) 453-76-11
fax: (77) 453-76-11w119
adres: 45-018 Opole, ul. Krakowska 53
www: www.wfosigw.opole.plLink otwiera się w nowej karcie
e-mail: sekretariat@wfosigw.opole.pl

województwo: Podkarpackie
siedziba: Rzeszów
przewodniczący RN: Agnieszka Dalbiak
zarząd (prezes/zastępca): Adam Skiba, Bogusław Kida
telefon: (17) 85-22-344, 85-36-361
fax: (17) 853-63-81
adres: 35-025 Rzeszów, Zygmuntowska 9
www: http://www.wfosigw.rzeszow.plLink otwiera się w nowej karcie
e-mail: biuro@wfosigw.rzeszow.pl

województwo: Podlaskie
siedziba: Białystok
przewodniczący RN: Tomasz Nowacki
zarząd (prezes/zastępca): Maciej Borzyszkowski, Magdalena Tymińska
telefon: (85) 74-60-241
fax: (85) 74-60-166
adres: 15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 5
www: http://www.wfosigw.bialystok.plLink otwiera się w nowej karcie
e-mail: biuro@wfosigw.bialystok.pl

województwo: Pomorskie
siedziba: Gdańsk
przewodniczący RN: Jacek Krawczyk
zarząd (prezes/zastępca): Maciej Kazienko, Teresa Jakubowska
telefon: (58) 743-18-00
adres: 80-861 Gdańsk, ul. Rybaki Górne 8
www: www.wfos.gdansk.pl
e-mail: fundusz@wfos.gdansk.pl

województwo: Śląskie
siedziba: Katowice
przewodniczący RN: Magda Gosk
zarząd (prezes/zastępca): Tomasz Bednarek, Adam Lewandowski
telefon: (32) 60-32-200, (32) 60-32-300
fax: (32) 60-32-201
adres: 40-035 Katowice, ul. Plebiscytowa 19
www: http://www.wfosigw.katowice.plLink otwiera się w nowej karcie
e-mail: biuro@wfosigw.katowice.pl, fundusze.europejskie@wfosigw.katowice.pl

województwo: Świętokrzyskie
siedziba: Kielce
Przewodniczący RN: Marek Szary
zarząd (prezes/zastępca): Ryszard Gliwiński, Grzegorz Socha
telefon: (41) 366-15-12
fax: (41) 366-09-05
adres: 25-155 Kielce, al. ks. J.Popiełuszki 41
www: http://www.wfos.com.plLink otwiera się w nowej karcie
e-mail: biuro@wfos.com.pl

województwo: Warmińsko-Mazurskie
siedziba: Olsztyn
przewodniczący RN: Michał Wiśniewski
zarząd (prezes/zastępca): Jarosław Bogusz,
telefon: (89) 522-02-00, (89) 522-02-01
fax: (89) 522-02-09
adres: 10-026 Olsztyn, ul. Świętej Barbary 9
www: http://www.wfosigw.olsztyn.plLink otwiera się w nowej karcie
e-mail: info@wfosigw.olsztyn.pl

województwo: Wielkopolskie
siedziba: Poznań
przewodniczący RN: Aleksandra Plucińska
zarząd (prezes/zastępca): Jolanta Ratajczak, Aleksandra Durkowska
telefon: (61) 845-62-00, (61) 845-62-01
fax: (61) 841-10-09
adres: 60-541 Poznań, ul. Szczepanowskiego 15a
www: http://www.wfosgw.poznan.plLink otwiera się w nowej karcie
e-mail: biuro@wfosgw.poznan.pl

województwo: Zachodnio-Pomorskie
siedziba: Szczecin
przewodniczący RN: Stefan Traczyk
zarząd (prezes): Paweł Mirowski
telefon: (91) 48-615-56
fax: (91) 48-615-57
adres: 71-323 Szczecin, ul. Solskiego 3
www: http://www.wfos.szczecin.plLink otwiera się w nowej karcie
e-mail: sekretariat@wfos.szczecin.pl

Warszawa https://portal.wfosigw.pl/strona-glowna-programu

Opole https://www.wfosigw.opole.pl/portal-beneficjenta

Szczecin https://portal.wfos.szczecin.pl/ben/informacje_o_serwisie

Lublin http://www.wfos.lublin.pl/dla-beneficjentow-pl.html

Kielce https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/strona-glowna-programu

Zgłoszenie instalacji dokumenty, wniosek

potrzebne dokumenty

 • Wniosek o przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej.
 • Oświadczenie o wykonaniu mikroinstalacji.
 • Specyfikacja techniczna źródeł fotowoltaicznych, załącznik C.
 • Schemat instalacji elektrycznej obiektu przedstawiający sposób podłączenia mikroinstalacji.
 • Uprawnienia instalatora.
 • Parametry techniczne, charakterystykę ruchową i eksploatacyjną przyłączanych mikroinstalacji (w tym specyfikację techniczną/karty katalogowe urządzeń wytwórczych i przekształtnikowych).
 • Certyfikat sprzętu spełniający wymagania NC RFG wydawany przez upoważniony podmiot certyfikujący lub sprawozdanie z testu zgodności realizowanego w trybie uproszczonym.

Energa

https://secure.sitebees.com/file/mediakit/1528248/8e/zgloszenie_dokument_instalacji_25_11.pdf

https://energa-operator.pl/uslugi/przylaczenie-do-sieci/przylaczanie-wytworcy-energii/mikroinstalacja/zgloszenie

Enea

https://www.enea.pl/pl/dladomu/obsluga-klienta-i-kontakt/zostan-prosumentem

https://www.enea.pl/pl/dladomu/obsluga-klienta-i-kontakt/do-pobrania

Wybierz

Dokumenty dotyczące Prosumenta energii odnawialnej

Tauron

https://www.tauron.pl/dla-domu/obsluga-i-pomoc/chce-zostac-klientem/chce-sie-przylaczyc/mikroinstalacja

zgłoszenie

https://www.tauron.pl/-/media/offer-documents/urzadzenia/fotowoltaika/zm-zlgoszenie-przylaczenia-mikroinstalacji.ashx

PGE

https://pgedystrybucja.pl/przylaczenia/mikroinstalacje-przylaczanie

https://pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty

wybrać Wniosek o przyłączenie Wytwórcy oraz Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji

Innogy

http://innogystoenoperator.pl/pl/strona/przylaczenie-do-sieci-wytworca-energii

o aktualne wymagania pytaj swojego dostawcę prądu

Panele

https://fotowoltaika.corab.eu/do-pobrania/karty-modulow-fotowoltaicznych

Falowniki (inwertery)

https://fotowoltaika.corab.eu/do-pobrania/karty-falownikowinwerterow

Afore

https://afore.com.pl/centrum-pobierania/

Solar Sofar

https://fotowoltaika.corab.eu/do-pobrania/karty-falownikowinwerterow/sofar-solar

Systemy montażu

https://fotowoltaika.corab.eu/do-pobrania/karty-systemow-fotowoltaicznych

Certyfikaty

https://fotowoltaika.corab.eu/do-pobrania/certyfikaty

Instalacje na raty

prosimy o kontakt z naszym doradcą +48 733 443 344, +48 667 898 777

Ważne informacje

[rl_gallery id=”1302″]

Jak obliczyć odległość pomiędzy wierszami\stołami paneli

polecamy http://www.keno-energy.com/index.php?go=kalkulator_zacienienia

Nasza oferta

Gwarancja standardowa :
25 – lat na 83% procent sprawności paneli
12 – lat na panele fotowoltaiczne
10 – lat na inwerter w standardzie

https://allegro.pl/uzytkownik/inteligentny-dom?bmatch=baseline-cl-eyesa2-engag-dict43-uni-1-4-0306

https://inteligentnydom.olx.pl/

kontakt 531 59 20 20