• panele PV na dachu

    150 kW bez pozwolenia na budowę

    Większe instalacje fotowoltaiczne dzięki zmianom w prawie Nowe przepisy wprowadzone przez polski rząd dotyczące odnawialnych źródeł energii (OZE) mają ogromny wpływ na rozwój rynku fotowoltaicznego. Najważniejszą zmianą jest możliwość budowy instalacji fotowoltaicznych o mocy do 150 kWp bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę. Jest to ogromne uproszczenie w porównaniu z dotychczasowymi regulacjami, które zwalniały jedynie mikroinstalacje do 50 kWp. Do…