mój prąd

450 mln zł dotacji na program Mój Prąd

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zwiększa budżet programu Mój Prąd 5.0 o dodatkowe 450 mln. zł. To wyjątkowo pozytywna wiadomość dla wszystkich, którzy dążą do zwiększenia swojej niezależności energetycznej oraz dbania o środowisko.

Znaczny wzrost budżetu na program Mój Prąd

Piąta edycja programu dotacji dla prosumentów Mój Prąd okazała się ogromnym hitem już od samego początku. Na początku naboru, który rozpoczął się w kwietniu tego roku, Ministerstwo Klimatu i Środowiska przyznało 100 mln zł na dotacje. Jednakże, ze względu na ogromne zainteresowanie programem, budżet został zwiększony aż o 400 mln zł. Teraz mamy kolejną dobrą wiadomość – rząd ogłosił dodatkowe zwiększenie budżetu o 450 mln zł.

Dla kogo są dostępne dotacje?

Program Mój Prąd 5.0 skierowany jest wyłącznie do właścicieli domów jednorodzinnych, którzy rozliczają się z produkcji energii w systemie net-billing lub zamierzają przejść na ten system rozliczeń. Program podzielił wnioskodawców na trzy grupy.

Pierwsza grupa to właściciele, którzy rozliczają się w systemie net-billing i nie skorzystali jeszcze z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznych. Druga grupa to ci, którzy rozliczają się w systemie opustów (net-metering), ale chcą przejść na rozliczenia w net-billingu. Trzecia grupa obejmuje właścicieli, którzy już skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznych, pod warunkiem, że spełnione zostaną określone warunki, takie jak zmiana systemu rozliczeń i dodatkowe inwestycje.

Jakie są wartości dotacji?

Maksymalna wysokość dofinansowania w ramach programu Mój Prąd 5.0 wynosi 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji. W programie dostępne są dotacje na różne rodzaje urządzeń, takie jak mikroinstalacje fotowoltaiczne, magazyny ciepła, pompy ciepła, magazyny energii elektrycznej, systemy zarządzania energią HEMS/EMS oraz kolektory słoneczne c.w.u. Wartość dotacji uzależniona jest od grupy wnioskodawców oraz rodzaju urządzenia.

Termin składania wniosków


Nabor wniosków w programie Mój Prąd 5.0 będzie trwać do 22 grudnia bieżącego roku lub do wyczerpania dostępnych środków, które obecnie wynoszą 950 mln zł.

Ogromne zainteresowanie programem Mój Prąd

Dotychczas program Mój Prąd wypłacił prosumentom ponad 2 mld zł dotacji, obsługując ponad 470 tys. wniosków. Obecnie w Polsce funkcjonuje niemal 1,3 mln instalacji fotowoltaicznych, a ich łączna moc wynosi 9,7 GW, co stanowi znaczący wkład w rozwijającą się energetykę odnawialną.

Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska, podkreśla, że rząd jest gotów wesprzeć prosumentów, którzy chcą produkować własną energię i przyczynić się do ochrony środowiska. Dlatego budżet programu Mój Prąd 5.0 zostaje zwiększony o 450 mln zł.

Program Mój Prąd 5.0, uruchomiony w kwietniu br., nadal wspiera finansowanie prosumentów, którzy produkują energię elektryczną na potrzeby własne i chcą przekazywać jej nadwyżki do sieci energetycznej. Program został rozszerzony o możliwość finansowania magazynów energii, pomp ciepła i kolektorów słonecznych, co oznacza więcej możliwości dla beneficjentów.

Podsumowanie

Zwiększenie budżetu programu Mój Prąd 5.0 o 450 mln zł to świetna wiadomość dla wszystkich prosumentów. To szansa na zdobycie wsparcia finansowego przy inwestowaniu w ekologiczne rozwiązania energetyczne. Program ten wspiera rozwijającą się energetykę prosumencką i pozwala każdemu, kto spełnia określone warunki, na korzystanie z dotacji rządowych. Dzięki temu można zarówno oszczędzać na rachunkach za prąd, jak i przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego. Nie czekaj, skorzystaj z okazji i zainwestuj w przyszłość!