IV edycja Programu Mój Prąd

Już 15 kwietnia rusza kolejna edycja programu Mój Prąd 4.0, do którego nabór potrwa od 15 kwietnia 2022 r. do wyczerpania środków. Mój Prąd to program dotacji wspierający inwestycje w domową fotowoltaikę. Nowa wersja programu:

 • została rozszerzona o komponenty zwiększające autokonsumpcję energii elektrycznej jak magazyny energii, a także zwiększające efektywność zarządzania energią elektryczną,
 • budżet tej edycji to 350 mln złotych.

Na co otrzymam dofinansowanie?

Program dzięki dofinansowaniu do inteligentnych systemów zarządzania energią w domu, magazynów ciepła oraz magazynów energii elektrycznej ma promować autokonsumpcję energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych, a także inteligentne nią zarządzanie. Ma to na celu nie tylko zwiększyć opłacalność fotowoltaiki w nowym systemie rozliczeń, ale także uchronić sieci niskiego napięcia przed przeciążeniami, które powstają przy dużej liczbie prosumentów.

Dzięki Mój Prąd 4.0 możesz otrzymać dotację na:

 • instalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kW do 10 kW,
 • magazyn energii,
 • magazyn ciepła,
 • system zarządzania energią elektryczną HEMS/EMS.

Ile wynosi dotacja?

Inwestycja w dodatkowe komponenty, takie jak magazyny energii czy magazyny ciepła, daje możliwość uzyskania większego dofinansowania na fotowoltaikę. Co to znaczy? 

Wnioskodawca, który oprócz mikroinstalacji zamontuje inne urządzenie wskazane w programie, będzie mógł liczyć na większe dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej, niż wnioskodawca, który zdecyduje się na montaż jedynie instalacji bez infrastruktury towarzyszącej.

Dofinansowanie wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych (koszty kwalifikowane stanowią wydatki na zakup i montaż instalacji OZE. Termin kwalifikowalności kosztów to 1 lutego 2020 roku.). Maksymalna kwota dofinansowania wynosi łącznie nawet 20,5 tys. złotych, z czego:

 • sama instalacja fotowoltaiczna – do 4000 zł,
 • instalacja PV z dodatkowym produktem – do 5000 zł,
 • magazyn ciepła i chłodu – do 5000 zł,
 • magazyn energii elektrycznej – do 7500 zł,
 • system zarządzania energią HEMS/EMS (pod warunkiem zakupu magazynu ciepła lub energii) – do 3000 zł.

Dla kogo?

Dofinansowanie z programu Mój Prąd 4.0 jest skierowane do osób fizycznych, wytwarzających energię na potrzeby własne. 

 • Warunkiem koniecznym jest podpisana umowa kompleksowa oraz zakończona wymiana licznika na dwukierunkowy. 
 • Dotacje można uzyskać wyłącznie na nowe instalacje, nie może być to rozbudowa czy przebudowa istniejącego systemu PV,
 • właściciel dwóch instalacji może wnioskować o dofinansowanie do każdej z nich,
 • o dofinansowanie nowych, dodatkowych komponentów (magazynów energii/ciepła i systemów zarządzania energią) będą mogli ubiegać się również dotychczasowi beneficjenci, którzy skorzystali z dotacji we wcześniejszych odsłonach programu.

UWAGA.

Dotacja z Mój Prąd jest przeznaczona dla osób fizycznych, którzy rozliczają się w nowym systemie net-billing, a także dla prosumentów w dotychczasowym systemie opustów (tzw. net metering) – jednak pod warunkiem przejścia na nowy system rozliczeń, potwierdzonego przez OSD.

Jak złożyć wniosek?

Już od 31.03.2020 roku, w “Mój Prąd” wniosek można złożyć jedynie w wersji online. Wymaga to założenia konta w serwisie Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD), by to zrobić potrzebny jest profil zaufany lub e-dowód. Do podpisania wniosku konieczny jest profil zaufany lub certyfikat kwalifikowany.

Kiedy otrzymam dotację?

Według informacji podanych przez NFOŚiGW, w przypadku III edycji przewidywany termin rozpatrzenia wniosku wynosi 300 dni roboczych liczonych od dnia zarejestrowania wniosku. W przypadku gdy wniosek wymaga uzupełnienia termin wynosi 350 dni. NFOŚIGW zastrzega sobie prawo do wydłużenia tych terminów.

Status wniosku można sprawdzić dzwoniąc na infolinię NFOŚiGW: 22-45-90-800.  

Niedługo zostanie także uruchomiona wyszukiwarka on-line na stronę https://mojprad.gov.pl/. By sprawdzić wniosek potrzebujesz 1 z 3 podanych niżej informacji:

 • adres e-mail, do którego podpięty został wniosek,
 • swój numer punktu poboru energii (PPE) – ciąg 16 cyfr poprzedzonych prefiksem 48 lub PL, znajdujący się na np. na aktualnej fakturze odbiorcy za energię elektryczną, w umowie kompleksowej lub umowie o świadczenie usług dystrybucji,
 • numer wniosku (MP4/XXXXXX).

Zapraszamy do kontaktu tel. 733443344