panele PV

Fotowoltaika i dotacje dla firm w 2023

W 2022 roku ceny prądu i gazu w firmach zwiększyły się o 87% w porównaniu do roku poprzedniego, co znacznie zwiększyło koszty prowadzenia działalności. W tym kontekście coraz więcej przedsiębiorców zastanawia się nad inwestycją w przemysłowe instalacje fotowoltaiczne, które pozwalają na uniezależnienie się od dostawców energii i oszczędność na rachunkach za prąd. W 2023 roku ceny energii elektrycznej mogą być jeszcze wyższe niż w roku poprzednim, dlatego warto zastanowić się nad dofinansowaniem do fotowoltaiki.

Nakłady na instalację fotowoltaiki w firmie zwracają się obecnie w przeciągu 6-7 lat, a w niektórych przypadkach okres ten może skrócić się nawet do 4 lat. To dobra wiadomość dla przedsiębiorców, którzy do tej pory nie byli w stanie zainwestować w fotowoltaikę ze względu na wysokie koszty i długi okres zwrotu z inwestycji. Obecnie jednak sytuacja się zmienia i coraz więcej programów zarówno ogólnopolskich, jak i regionalnych wspiera przedsiębiorstwa w zakładaniu paneli fotowoltaicznych.

Warto zwrócić uwagę na to, że w 2023 roku ruszą dotacje do fotowoltaiki z unijnego budżetu przewidzianego na lata 2021-2027. Dofinansowanie to może znacznie ułatwić przedsiębiorcom zakup i montaż paneli fotowoltaicznych, co przyczyni się do zwiększenia liczby firm korzystających z tej technologii.

W Polsce fotowoltaika staje się coraz bardziej popularna, a dla przedsiębiorców może być sposobem na znaczną oszczędność na rachunkach za prąd. Warto zwrócić uwagę na programy wsparcia dla firm, które inwestują w panel fotowoltaiczny, ponieważ ich liczba rośnie wraz z rosnącym zainteresowaniem tą technologią. W 2023 roku można spodziewać się jeszcze większej liczby dotacji z unijnego budżetu, co powinno zachęcić przedsiębiorców do inwestycji w fotowoltaikę.

Ogólnopolskie dofinansowania do fotowoltaiki dla biznesu w 2023 roku

Energia Plus – termin do 13.12.2024 roku

 • Dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych dla przedsięwzięć wykorzystujących technologię ORC
 • Pożyczka do 85% kosztów kwalifikowanych: od 0,5 mln do 500 mln PLN

Premia termomodernizacyjna – nabór ciągły

 • Do 31% kosztów przedsięwzięcia (w przypadku instalacji OZE o mocy od 6 kW)

Przemysł energochłonny – OZE – termin do 30.04.2023 roku

 • Pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych (od 5 do 300 mln PLN) na budowę lub przebudowę instalacji OZE
 • Premia w wysokości do 30% wypłaconej kwoty

Gwarancja Biznesmax – nabór ciągły

 • Zabezpieczenie kredytu zaciągniętego na innowacyjne przedsięwzięcia przynoszące efekt ekologiczny
 • Do 80% kwoty kredytu (maksymalnie 2,5 miliona euro)
 • Dopłata do oprocentowania

Białe certyfikaty – nabór ciągły

 • Około 2000 PLN za 1 toe zaoszczędzonej energii (wsparcie uzależnione jest od ilości energii, która zostanie zaoszczędzona)

Regionalne dofinansowania do fotowoltaiki dla biznesu w 2023 roku

Pożyczka na zasadach ogólnych dla przedsięwzięć priorytetowych z obszaru Ochrony Powietrza (Atmosfery) WFOśiGW – nabór ciągły

 • Dotacje i pożyczki na warunkach uzależnionych od kryteriów przyjętych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Pożyczka termomodernizacyjna z projektu przedsiębiorcze podlaskie (dla beneficjentów z województwa podlaskiego) – nabór ciągły

 • Pożyczka do 1 mln PLN na warunkach rynkowych lub korzystniejszych niż rynkowe

Pożyczka energetyczna Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju (dla beneficjentów z województwa kujawsko-pomorskiego) – nabór ciągły

 • Pożyczka na preferencyjnych warunkach i bez prowizji w kwocie do 1 mln PLN